Algemene voorwaarden Constance - Praktijk voor kind en jeugd in Malden, Heumen en regio Nijmegen

Algemene voorwaarden

 

Constance Walraven is lid van NVO (nummer 18139), geregistreerd als basisorthopedagoog met aantekening diagnostiek. En tevens is Constance geregistreerd lid van counsellorsvereniging ABvC onder nummer 118027. Ze handelt volgens de richtlijnen van beide beroepsverenigingen.

 

Beroepscode en klachtenregeling

Beroepscodes en klachtenregelingen zijn terug te vinden op de websites van de beroepsverenigingen www.nvo.nl en www.abvc.nl. Ook liggen deze ter inzage op de praktijk.

 

Mocht je het ergens niet mee eens zijn of een klacht hebben dit graag eerst bespreken met Constance. Mocht dit niet voldoende zijn, kun je de klachtenregelingen raadplegen.

 

Privacy

De gesprekken met Constance zijn vertrouwelijk. Voor overleg met derden wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan ouders. Als Constance van mening is dat het kind in een hulpbehoevende situatie verkeerd is zij verplicht dit met zowel kind, jongere, ouders of verzorgers en betrokken instanties te bespreken.

Als je een afspraak voor een intakegesprek maakt, ontvangt je vooraf naast een intakeformulier een overeenkomst. Op dit formulier kun je alle persoonsgegevens invullen en er staat informatie op over wetgeving, voorwaarden en privacy. Het is belangrijk om dit formulier zorgvuldig in te vullen.

 

Toestemmingsverklaring

Beiden ouders worden verzocht dit formulier te tekenen, ook als zij niet meer bij elkaar zijn. Als één van beide ouders geen ouderlijk gezag heeft is een handtekening niet nodig. In alle andere gevallen is toestemming van beide ouders nodig voordat jullie naar de eerste afspraak komen.

 

Afspraak maken / afzeggen

Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Afspraken binnen 24 uur afgezegd, kunnen in rekening gebracht worden.

 

Als Constance ziek is, wordt de behandeling verplaatst.

 

Praktijkruimte

Constance, praktijk voor kind en jeugd heeft geen officiële wachtruimte. Dit betekent dat de ouder het kind brengt en het kind na afloop van de behandeling op de afgesproken tijd ophaalt. 

 

Verder zijn de algemene voorwaarden NVO van toepassing.