Constance Walraven-van Westerop is Orthopedagoog en kindercoach in Malden, Heumen en Nijmegen

Wie is Constance?

 

Constance Walraven-van WesteropConstance Walraven-van Westerop is Orthopedagoog en kindercoach in Malden, Heumen en Nijmegen

Orthopedagoog met diagnostiekaantekening

Geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) Lidnummer: 18139


Kindercounsellor


Registercounsellor bij beroepsvereniging ABvC Lidnummer: 118027

Registertherapeut RBCZ licentienummer: 301461R

 

Jouw eigenheid geeft kleur aan wie je bent

Wat ik in mijn werk het leukste vind om te doen is samenwerken met kinderen en grotere mensen die vastlopen omdat ze iets vervelends hebben meegemaakt, iets moeilijk vinden of problemen hebben. In plaats van de moed opgeven, ga ik graag samen op zoek naar mogelijkheden om weer goed verder te kunnen. Samen ontdekken waar kracht zit en hoe deze gebruikt kan worden. Ik vind het geweldig om te zien als men met eigen middelen de eigen gestelde doelen weet te bereiken. Vooral bij kinderen is die eigenheid en het plezier dan zo puur. 


In dit proces kan ik mijn creativiteit, expressiviteit, speelsheid, maar ook mijn sterke vermogen om anderen te observeren en problemen te analyseren goed gebruiken. Ik ben gericht op de positieve eigenschappen en hulpbronnen en kan snel denken hoe deze ingezet kunnen worden.  


Ieder mens krijgt in zijn leven te maken met moeilijke situaties. Ik ben ervan overtuigt dat als je werkt aan meer zelfkennis, zelfvertrouwen en het vergroten van het eigen vermogen om problemen op een positieve manier op te lossen (alleen en samen met anderen), en dat al op jonge leeftijd, je krachtiger in het leven komt te staan wat een positief effect op moeilijke situaties die in de toekomst nog kunnen komen.

 

Mijn loopbaan


Naast orthopedagoog en kindercounsellor, ben ik getrouwd en moeder van drie kinderen.


Na de havo ben ik Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool voor Arnhem en Nijmegen gaan studeren. Ik heb in die jaren ervaring opgedaan in een algemeen crisisopvangcentrum, bij vluchtelingenwerk en in de psychiatrie. Na die studie wilde ik me meer gaan richten op kinderen, jongeren en gezinnen. Ik studeerde Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, met afstudeerrichting gezin en gedrag.

 

In augustus 2000 ben ik afgestudeerd en de jaren daarna heb ik gewerkt op (woon)groepen en ambulant bij kinderen thuis. De laatste jaren, voordat ik in 2015 mijn eigen praktijk opende, werkte ik als orthopedagoog bij een organisatie voor kinderen en jongeren met een stoornis als autisme en ad(h)d. Daar coördineerde ik de thuisbegeleiding, coachte (thuis)begeleiders, deed oudergesprekken en intakes en was verantwoordelijk voor de begeleidingsplannen.

 

Naast mijn werk deed ik een opleiding tot kindercounsellor. Ik ontdekte dat hoe leuk het was om mijn kennis en ervaring te combineren met het coachen van kinderen. Ik kan daar mijn creativiteit, expressie en liefde voor het werk in kwijt. Ik wil anderen inspireren, maar wordt zelf ook steeds weer geïnspireerd. Steeds vaker kwam de wens naar boven om een eigen praktijk te starten en na een intensieve voorbereiding kon ik begin 2015 mijn eigen praktijk openen.